Anders

De opdrachtgever bepaalt de opdracht. Dit kunnen gastlessen en workshops zijn of opdrachten die op beleidsniveau adviezen of voorstellen vragen of opdrachten wat past in het kader van de maatschappij en de zorg.  Dit kan op projectbasis!

Ik heb in het verleden en heden ervaring(en) op deze gebieden, waarbij ik heb gemerkt dat ik graag mij ook op een andere manier verbind met het werkveld. Deze opdrachten wil ik ook graag een plek geven in mijn bedrijf. 

Mijn huidige tarief is 75,00 euro per uur, exclusief BTW. Reiskosten komen daar nog daarbij.