Samen met Carolien

De opdrachtgever (jij dus ;) ) bepaalt de route, die hij/zij gaat afleggen. Ik ben er slechts om vanaf de zijlijn mee te denken, te coachen op verschillende leefgebieden en samen met de opdrachtgever de eigen kracht en mogelijkheden te (leren) (h)erkennen. We gaan samen op ontdekkingstocht en tools zoals hoop, empowerment, ervaring zetten we in om het proces van herstel op de rit te zetten of te continueren.

Wanneer mijn eigen kennis, kunde en ervaring onvoldoende toereikend is, dan kan ik door peerbridgen, de peers in mijn netwerk inzetten.

Door een plan te maken naar aanleiding van het gesprek of gesprekken, waarin ik de persoonlijke opdrachtdoelen verwerk tot adviezen, leg ik de verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever om deze goed te lezen en keuzes te maken.

Op maat verleen ik hoop, zet ik mijn ervaringen in de psychiatrie en in het leven in, naast kennis en kunde, die ik vanuit mijn opleidingen, cursussen en het leven heb meegekregen.

Ik beweeg mee met de opdrachtgever. Waar liggen de behoeftes en waar kan ik aansluiten.

Hoopverlenen door Carolien

 • Een kort traject
 • Nood uit noodzaak
 • Aantal gesprekken, naar gelang de behoefte

Woorden/Zinnen die daarbij horen:

Ik wil gehoord worden; Ik heb hulp nodig; Nu!

Coaching door Carolien

 • Een lang(er) traject
 • Coaching treedt meer op de voorgrond of ook andere zaken naar voren komen.
 • Lengte van het traject ligt aan de opdrachtdoelen en de uitdagingen onderweg.

Woorden/Zinnen die daarbij horen:

Ik wil overzicht krijgen; Ik wil (leren) dromen; Ik wil weten wat mijn doelen/dromen zijn; Ik wil doelen halen; Toekomst(perspectief)

Neus voor Herstel

In de toekomst, wil ik mijn honden Zorro, Elena, Hope en Freya inzetten in 'Neus voor Herstel'. Dieren voelen op een dieper niveau dat er iets scheelt. Ze maken sneller connecties en weten vaak intuïtief wat er nodig is om contact te maken. Samen met een van de honden en mij, ga je dan op ontdekkingstocht naar jouw herstel. Als er nu al de behoefte is, dan is deze mogelijkheid er al.

Werkwijze

 1. Stuur een mail naar Ervaringswerker.Carolien@gmail.com of bel/sms/whatsapp naar 06-30093890.
 2. We maken een afspraak om uitgebreid met elkaar te praten over de opdracht(en) met een of meerdere opdrachtdoelen.
 3. Als we het eens zijn over de opdracht, maak ik een plan met een aantal adviezen. Dit gaat op voor alle trajecten.
 4. Dit plan lees je door en je kiest wat je nodig hebt.
 5. Na ondertekening van het opdrachtcontract (zorgcontract), gaat de opdracht in en gaan we aan de slag.
 6. Als de doelen behaald zijn, dan sluiten we de opdracht af met een evaluatie en eindverslag.

Financiering

Men kan mij op verschillende manieren financieren. Ook daarin kan ik een helpende hand bieden.

De volgende opties zijn mogelijk:

 • Via pgb-wlz. Wet langdurige zorg. Hieraan zijn voorwaardes verbonden. Er moet een budgetplan geschreven worden met de zorg die je bij mij inkoopt en er moet duidelijk worden gemotiveerd waarom een pgb wenselijk is. Alles gaat via de Sociale VerzekeringsBank. En het zorgcontract moet ook ingestuurd worden en goed worden gekeurd. Hier is een voorbeeld van een zorgovereenkomst.
 • Via pgb-wmo. Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Via het zorgloket van de gemeente, kun je een (Keukentafel)gesprek aanvragen, waarbij er in dit gesprek vastgesteld wordt wat de behoeftes zijn en de gemeente stelt een bepaald bedrag voor. Het verschil moet dan bijgelegd worden door de opdrachtgever. De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de ingekochte dienst. Hierbij kan ik al je in ondersteunen.
 • Vanuit de organisatie kan er budget voor vrij worden gemaakt.
 • Volledig zelf betalen.

Tarieven Samen met Carolien-trajecten.

Inclusief BTW, is mijn uurtarief 50 euro (€ 50,00).

Reiskosten zijn 19 eurocent (€ 0,19) per km.

 

Facturen binnen 14 dagen betalen, tenzij anders is afgesproken.