Samen met Carolien

De opdrachtgever (jij dus) bepaalt de route, die hij/zij gaat afleggen. Ik ben er slechts om vanaf de zijlijn mee te denken, te coachen op verschillende leefgebieden en samen met de opdrachtgever de eigen kracht en mogelijkheden te (leren) (h)erkennen. We gaan samen op ontdekkingstocht en tools zoals hoop, empowerment, ervaring zetten we in om het proces van herstel op de rit te zetten of te continueren.

Wanneer mijn eigen kennis, kunde en ervaring onvoldoende toereikend is, dan kan ik door peerbridgen, de peers in mijn netwerk inzetten.

Door een plan te maken naar aanleiding van het gesprek of gesprekken, waarin ik de persoonlijke opdrachtdoelen verwerk tot adviezen, leg ik de verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever om deze goed te lezen en keuzes te maken.

Op maat verleen ik hoop, zet ik mijn ervaringen in de psychiatrie en in het leven in, naast kennis en kunde, die ik vanuit mijn opleidingen, cursussen en het leven heb meegekregen.

Ik beweeg mee met de opdrachtgever. Waar liggen de behoeftes en waar kan ik aansluiten.

Er zijn meerdere individuele coachingstrajecten mogelijk. Inclusief met honden!

Mijn huidige tarief is 50,00 per uur, exclusief 21 % BTW. Reiskosten komen daar nog bij. Er leiden meer wegen om mij in te huren, dus neem vooral contact met mij op. Zeker als je dit tarief niet uit eigen zak kan betalen.

Ik zoek nog proefpersonen, die gecoacht willen worden door middel van hun eigen hond(en) en/of mijn eigen hond(en). Hierbij zijn de enige kosten, gedurende mijn opleiding, alleen mijn reiskosten.

Financiering

Men kan mij op verschillende manieren financieren. Ook daarin kan ik een helpende hand bieden.

De volgende opties zijn mogelijk:

  • Via pgb-wlz. Wet langdurige zorg. Hieraan zijn voorwaardes verbonden. Er moet een budgetplan geschreven worden met de zorg die je bij mij inkoopt en er moet duidelijk worden gemotiveerd waarom een pgb wenselijk is. Alles gaat via de Sociale VerzekeringsBank. En het zorgcontract moet ook ingestuurd worden en goed worden gekeurd. Hier is een voorbeeld van een zorgovereenkomst.
  • Via pgb-wmo. Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Via het zorgloket van de gemeente, kun je een (Keukentafel)gesprek aanvragen, waarbij er in dit gesprek vastgesteld wordt wat de behoeftes zijn en de gemeente stelt een bepaald bedrag voor. Het verschil moet dan bijgelegd worden door de opdrachtgever. De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de ingekochte dienst. Hierbij kan ik al je in ondersteunen.
  • Vanuit de organisatie kan er budget voor vrij worden gemaakt.
  • Volledig zelf betalen.
  • MAAR: ik hoop in de toekomst dat ik als extra service het traject Hoopverlenen door Carolien tegen gereduceerd tarief kan aanbieden!